Volframove ali volframove zlitine so smatrane kot najbolj primeren material za stene prihodnjih fuzijskih reaktorjih, kot je DEMO. V teh jedrskih napravah bo zadrževanje tritija v volframu poškodovanem z nevtroni postalo pomembno vprašanje. Za preučevanje vpliva poškodb v kristalni mreži volframa na zadrževanje fuzijskega goriva se običajno uporabljajo visoko energijski ioni kot nadomestek nevtronskemu obsevanju. Do pred kratkim so bile vse raziskave zadrževanja vodikovih izotopov (VI) narejene s sekvenčnim poškodovanjem z visokoenergijski ioni in nato izpostavitvijo plazmi/plinu/atomom VI. Vendar pa v resničnem fuzijskem reaktorju okolju poteka hkrati izpostavitev vodikovi plazmi in nevtralnim delcem ter ustvarjanje poškodb z obsevanjem z 14 MeV nevtroni. Raziskovalci Instituta Jožef Stefan (Mikroanalitskem center) so naredili korak naprej v teh raziskavah, kjer so prvič hkrati kreirali defekte v kristalni mreži v volframu in izpostavljali D atomom pri petih različnih temperaturah med 450 K in 1000 K. Zadrževanje devterija so analizirali s pomočjo jedrskih reakcij in s tem dobil mero kolikšna količina defektov je bila ustvarjena med hkratnim obsevanjem z W ioni in izpostavitvijo D atomom. Opažena je bila sinergija med kreiranjem poškodb in prosotnostjo VI, kakor je predvideno s strani teorije. Rezulate so razložili s tem, da pride do stabilizacije poškodb v kristalni mreži v prisotnosti vodikovih izotopov v kristalni mreži, ki bi se načeloma anihilirale pri visokih temperaturah brez prisotnosti vodika.

Več in: S. Markelj, T. Schwarz-Selinger, A. Založnik, M. Kelemen, P. Vavpetič, P. Pelicon, E. Hodille, C Grisolia “Deuterium retention in tungsten simultaneously damaged by high energy W ions and loaded by D atoms” Nuclear Materials and Energy, 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.nme.2016.11.010 v tisku.