FUZIJSKE TEHNOLOGIJE

Razvoj in validacija komponent in sistemov fuzijskih reaktorjev

Razvoj naprednih numeričnih modelov na področjih prenosa toplote, dinamike tekočin in strukturne mehanike omogoča zasnovo in razvoj kompleksnih komponent in sistemov fuzijskih reaktorjev. Raziskave vključujejo razvoj konceptov hlajenja toplotno obremenjenih komponent ter konceptualne zasnove različnih sistemov in komponent fuzijskih naprav.

Odsek za reaktorsko tehniko, Institut Jožef Stefan

Razvoj strukturnih materialov

Razvoj naprednih visoko-temperaturno odpornih strukturnih materialov in tehnologije za njihovo proizvodnjo je eden od ključnih izzivov za uresničitev komercialno dostopne fuzijske energije.

Odsek za nanostrukturne materiale, Institut Jožef Stefan

Diagnostika in vodenje

Cosylab

Odsek za sisteme in vodenje, Institut Jožef Stefan

    • Hiter prediktivni model za magnetno vodenje plazme.

Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko, Institut Jožef Stefan

    • Daljinsko robotsko vzdrževanje.

Varnost fuzijskih reaktorjev

Odsek za reaktorsko tehniko, Institut Jožef Stefan
Odsek za reaktorsko fiziko, Institut Jožef Stefan