Pri načrtovanju  bodočih fuzijskih elektrarn igrajo materiali  eno trenutno najpomembnejših vlog. Ekstremne razmere v fuzijskem reaktorju zahtevajo uporabo posebnih materialov in natančno ter zanesljivo testiranje in presojo njihovih lastnosti. Tem temam je bila posvečena letošnja delavnica EFPW 2015, ki je od 30. novembra do 2. decembra 2015 potekala na Bledu v organizaciji Slovenske fuzijske asociacije (SFA) v  sklopu programa EUROFusion  (največji sofinancirani program v Obzorju 2020). Vabljeni vodilni evropski raziskovalci so razpravljali o lastnostih predvidenih materialov z različnih vidikov in začrtali smernice za nadaljnji razvoj. Slovenska fuzijska  asociacija, ki jo koordinira IJS, v programu sodeluje s projekti v skupni vrednosti približno 1 miljon evrov letno.