Med 17. in 18. oktobrom 2019 bo v City hotelu v Ljubljani, v organizaciji Slovenske Fuzijske Asociacije (SFA) in Instituta »Jožef Stefan«, potekala Generalna skupščina programa EUROfusion.

Program EUROfusion je ciljni 7-letni (2014–2020) evropski raziskovalni program na področju termo-nuklearne fuzije, ki poteka v okviru Obzorja 2020 in pogodbe EURATOM. Evropski fuzijski program je namenjen raziskavam v podporo fuzijskemu reaktorju ITER, ter dolgoročnemu razvoju in realizaciji demonstracijske fuzijske elektrarne. V programu aktivno delujejo tudi slovenske raziskovalne skupine, združene v okviru SFA. Program izvaja konzorcij raziskovalnih institucij držav članic EU, kjer Inštitut »Jožef Stefan« nastopa kot slovenski koordinator in partner v konzorciju. Vodilni partner v konzorciju je Max Planck Institut za fiziko plazme, Nemčija. Odločitve konzorcija sprejema Generalna skupščina.