Ameriški znanstveniki so decembra 2022 v Nacionalnem laboratoriju Lawrence Livermore v Kaliforniji prvič doslej uspešno izvedli nadzorovano reakcijo jedrske fuzije, pri kateri je bilo ustvarjene več energije, kot je je bilo potrebno za samo izvedbo reakcije.

V Nacionalnem laboratoriju Lawrence Livermore so zlivanje jeder (fuzijo) dosegli s tako imenovano lasersko fuzijo, kjer z močnim laserskim pulzom v majhni komori segrejejo in stisnejo milimetrsko kroglico s fuzijskim gorivom. Ko je dosežena dovolj visoka temperatura in gostota goriva, pride do zlivanja jeder in s tem do sproščanja energije.

Z lasersko fuzijo so tako uspeli doseči enkratni vžig fuzijskega goriva za zelo kratek čas. Za praktično izkoriščanje fuzijske energije bi morali takšen vžig ponoviti mnogokrat v sekundi. Zaenkrat laserska naprava zmore le en laserski pulz na nekaj ur.

Trenutno je tehnološko bolj razvita in primernejša za komercialno rabo t.i. magnetna fuzija, kjer se zlivanje jeder dosega in vzdržuje v močnem magnetnem polju daljši čas (nekaj sekund, sčasoma tudi minut in ur). Slovenski znanstveniki intenzivno sodelujejo predvsem pri raziskavah slednje. Veliko obeta predvsem največja magnetna fuzijska naprava Iter, ki se gradi na jugu Francije in bo predhodnik prve demonstracijske fuzijske elektrarne.

Dosežek ameriških znanstvenikov je gotovo prelomen, saj so prvič pokazali, da je mogoče z nadzorovano fuzijsko reakcijo pridobiti presežek energije. Kljub temu, da je tehnologija precej drugačna od tiste, ki jo predvidevamo za fuzijsko elektrarno, ta dosežek pomeni nov napredek na področju fuzije in nov korak pri iskanju novega vira energije za človeštvo.