Predavatelj: asist. Žiga Štancar, mag. jed teh., Institut “Jožef Stefan”
B&B Visoka šola za trajnostni razvoj, Ljubljana, 18. 5. 2017 ob 17. uri

Živimo v obdobju eksponentne rasti človeškega prebivalstva in tehnološkega napredka, rezultat česar je povišana poraba električne energije, brez katere si ne predstavljamo sprejemljivega življenjskega standarda. Na stičišču prelomnih dogodkov v energetiki – prekomernega izčrpavanja zalog fosilnih goriv, porasta strahu pred jedrskimi elektrarnami in želje po prehodu na alternativne in okolju prijaznejše vire energije – se ljudje oziramo v nebo in iščemo navdih v največjih atomskih pečeh v vesolju, zvezdah. V njih že milijarde let poteka proces fuzije, zlivanja lahkih jeder, pri čemer se sproščajo velike količine energije. Nam najbližja zvezda Sonce se prav tako napaja z jedrskimi reakcijami in majhen del energije, ki se sprošča v njenem jedru, doseže površje Zemlje. S tem so se na našem planetu ustvarili pogoji, primerni za življenje in evolucijo. Moderna znanost poskuša zahtevne fizikalne pogoje, ki vladajo v zvezdnih jedrih, poustvariti v laboratorijih in sproščeno energijo ukrotiti v namen pridobivanja elektrike.
V predavanju, ki bo povezovalo tematike jedrske tehnologije, energetike in okoljevarstva, bo najprej predstavljeno trenutno stanje v svetu pridobivanja električne energije, ki služi kot motivacija za raziskave na področju fuzije. Opisani bodo fizikalni procesi, ki potekajo v zvezdah, in trenutna tehnologija zlivanja jeder ter zadrževanja plazme, ki predstavlja gorivo v fuzijskih napravah. Opisane bodo prednosti izkoriščanja fuzijske energije, ki temeljijo na ogromnih zalogah virov in majhnemu vplivu na okolje, in njeni največji tehnološki izzivi. Predavanje se bo dotaknilo modernih fuzijskih raziskav v svetu in Sloveniji in zaključilo s pogledom v prihodnost.

Lokacija predavanja: B&B Visoka šola za trajnostni razvoj / Letališka cesta 16a, Ljubljana

 Javno predavanje »FUZIJA: Pripeljimo zvezde na Zemljo«